Thông tin sản phẩm

Lúa thuần OM 5451

 

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, năng suất ổn định.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Chiều cao cây: 95-105 cm, cứng cây, kết hạt dày.
  • Hạt gạo dài trong, cơm mềm, hơi thơm.
  • Năng suất: 7-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.