01

Nhân viên kinh doanh - Hạt giống

Số lượng: 06

Hạn nộp HS: 30/06/2023

Nơi làm việc: Bình Thuận, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia

02

Kế toán, Kiểm toán

Nhân viên Kế toán

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/05/2023

Nơi làm việc: Tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20, Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

03

Kỹ thuật sản xuất

Nhân viên Quản lý chất lượng hạt giống

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/12/2022

Nơi làm việc: Tp.HCM (Củ Chi) và các chi nhánh (tỉnh).

04

Kinh doanh, Marketing

Nhân viên Marketing

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/12/2022

Nơi làm việc: 20 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, Tp.HCM

05

Kỹ thuật sản xuất

Nhân viên sản xuất

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 31/10/2022

Nơi làm việc: Theo sự phân công của Trưởng đơn vị

06

Kinh doanh, Marketing

Nhân viên thị trường - địa bàn Quảng Nam

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/08/2022

Nơi làm việc: Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

07

Kinh doanh, Marketing

Nhân viên thị trường - địa bàn Quảng Ngãi

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/08/2022

Nơi làm việc: Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

08

Kinh doanh, Marketing

Phó Giám đốc kinh doanh Hạt giống rau

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 24/08/2022

Nơi làm việc: 20 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, Tp.HCM

09

Kỹ thuật sản xuất

Nhân viên Kế hoạch Đầu tư

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/06/2022

Nơi làm việc: Làm việc tại Tp.HCM và chịu sự điều động trong toàn hệ thống Công ty.

10

Kỹ thuật sản xuất

Nhân viên KCS

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 10/11/2021

Nơi làm việc: xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi

11

Cán bộ quản lý

Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Trung

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/04/2021

Nơi làm việc: Cụm CN Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

12

Cán bộ quản lý

Phó Giám đốc Nhân sự Hành chính

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/11/2020

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

13

Nhân viên KCS

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/11/2020

Nơi làm việc:

14

Phó Giám đốc Chi nhánh - Cờ Đỏ

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 15/10/2020

Nơi làm việc:

15

Phó Giám đốc Chi nhánh - Phú Giáo

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 15/10/2020

Nơi làm việc:

16

NV Kế toán Tổng hợp

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 15/10/2020

Nơi làm việc:

17

Kế toán, Kiểm toán

NV Kế toán tổng hợp

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 15/10/2020

Nơi làm việc: Làm việc tại Tp.HCM và chịu sự điều động trong toàn hệ thống Công ty.

18

Nhân viên Kế hoạch Đầu tư

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 15/10/2020

Nơi làm việc:

19

Phó Phòng Tài chính Kế toán

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 30/04/2020

Nơi làm việc:

20

Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 15/03/2020

Nơi làm việc:

21

Nhân viên Kinh doanh Hạt giống

Số lượng: 05

Hạn nộp HS: 30/11/2019

Nơi làm việc:

22

Trưởng phòng Kinh doanh (Gạo)

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/11/2019

Nơi làm việc:

23

Trợ lý Tổng Giám đốc

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/11/2019

Nơi làm việc:

24

Nhân viên Kinh doanh Gạo

Số lượng: 03

Hạn nộp HS: 30/11/2019

Nơi làm việc:

25

Nhân viên Nhân sự - Hành chính

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 30/11/2019

Nơi làm việc:

26

Nhân viên Marketing – Phát triển sản phẩm

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 31/10/2019

Nơi làm việc:

27

Nhân viên sản xuất

Số lượng: 02

Hạn nộp HS: 30/11/2018

Nơi làm việc:

28

Nhân viên Thủ kho hạt giống

Số lượng: 01

Hạn nộp HS: 29/04/2018

Nơi làm việc:

29

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Số lượng: 00

Hạn nộp HS:

Nơi làm việc: