Quá trình phát triển

2020

Thành lập Trung Tâm Kinh Doanh và Phát Triển Hạt Giống rau hoa (CTVS).

2020

2019

Tách một số phòng chức năng, Chi nhánh để thành lập Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (VINARICE) tại Cụm Công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. VINARICE là công ty thuộc Tập đoàn Vinaseed.

2019

2012

Công ty được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.

2012

2010

Công ty phát hành thêm 4.499.427 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 492.940 cổ phiếu ưu đãi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cán bộ công nhân viên, nâng vốn điều lệ lên 149.923.670.000 đồng.

2010

2007

Công ty phát hành 4.000.000 cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 đồng.

2007

2005

Công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM với mã chứng khoán là SSC.

2005

2002

Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam SSC với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

2002

1993

Công ty đổi tên thành Công ty Giống cây trồng miền Nam.

1993

1989

Thành lập Công ty Giống cây trồng Trung Ương II.

1989

1981

Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Giống cây trồng I.

1981

1978

Công ty Giống cây trồng phía Nam được hợp nhất và trở thành Chi nhánh 1 của Công ty Giống cây trồng Trung Ương trực thuộc Bộ Nông Nghiệp.

1978

1976

Công ty Giống cây trồng phía Nam được thành lập vào ngày 14/05/1976. Với nhiệm vụ cung ứng giống cho các tỉnh phía Nam từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.

1976