Thông tin sản phẩm

Lúa thuần OM 4900

TGST(ngày): 100 - 105 ngày

Cây Cao (cm): 95 - 105 cm

Đặc tính:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, chịu phèn nhẹ.
  • Bông to, đùm, cứng cây, chống đổ ngã tốt.
  • Gạo đẹp, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ. Thương lái rất thích vì tỷ lệ xay xát cao.
  • Năng suất: 7-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.