Thông tin sản phẩm

Lúa thuần OM 4218

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Chiều cao cây: 90-95 cm, cứng cây, bông dài, lá đòng nhỏ, ngắn.
  • Hạt gạo đẹp, thon dài, trong. Vỏ trấu mỏng.
  • Năng suất: 7-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.