Thông tin sản phẩm

Lúa thuần
Đài Thơm 8

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh rất khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, bông con nhiều, kết hạt dày, chịu phèn mặn khá (≤4%0)
  • Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là rầy nâu và đạo ôn
  • Cứng cây, chống đổ ngã tốt
  • Hạt gạo thon dài, trong, không bạc bụng, tỷ lệ xay xát 68%, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, cơm mềm, dẻo, vị đậm và có mùi thơm nhẹ, để lâu thiêu.
  • Năng suất: 8-9 tấn/ha, tiềm năng 10 tấn/ha.