Thông tin sản phẩm

Lúa thuần
Hương Châu 6

 

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng
  • Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là đạo ôn
  • Chiều cao cây: 95-98 cm, bông dài, tỷ lệ hạt chắc rất cao, cứng cây, chống đổ ngã tốt
  • Hạt gạo dài 7,10 mm, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hàm lượng amylose thấp 16-17 %, cơm trắng bóng, thơm, dẻo, vị cơm ngon.
  • Năng suất: 8-9 tấn/ha, tiềm năng 10 tấn/ha.