Thông tin sản phẩm

Lúa thuần IR 50404

 

TGST(NGÀY): 85-90

ĐẶC TÍNH:

  • Dạng hình gọn, thích nghi rộng, chịu phèn nhẹ, dễ canh tác.
  • Chiều cao cây: 90-105 cm.
  • Hạt gạo dài, trong, cứng cơm.
  • Năng suất: 7-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.