Thông tin sản phẩm

Rau muống
Bamboo 09

TGST (NGÀY): 20-25 NSG

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng phát triển mạnh, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Thân thẳng, ít lá chân, dạng lá tre, dễ thu hoạch
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.