Thông tin sản phẩm

Dền cơm

TGST (NGÀY): 25-30.

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, chịu hạn, úng tốt.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Lá hơi tròn, nhỏ,
  • Ăn rất ngon, mềm, vị ngọt mát, là vị thuốc nam có tính hàn rất tốt cho sức khỏe.
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.