Thông tin sản phẩm

Dền tiều

TGST (NGÀY): 30-35.

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, trồng quanh năm
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Lá hơi tròn, lớn, tâm lá màu đỏ đậm, viền lá màu xanh, thân hơi phớt tím.
  • Ăn rất ngon, mềm, vị ngọt mát, nhiều sắt và các Vitamine.
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.