Thông tin sản phẩm

Cải ngọt số 4

TGST (NGÀY): 40-45 NSG, 20-25 NSC

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh
  • Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh thối nhũn. 
  • Lá to, cọng nhỏ, màu xanh, ngon ngọt.
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.