Thông tin sản phẩm

Lúa thuần Thơm RVT

TGST(NGÀY): 95-100

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, thích nghi rộng, chịu phèn
  • Chiều cao cây: 90-105 cm, bông dài, cứng cây
  • Hạt gạo dài trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
  • Năng suất: 6-7 tấn/ha, tiềm năng 8-9 tấn/ha.