Thông tin sản phẩm

Lúa thuần OM 6976

 

TGST(NGÀY): 95-100

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, chịu phèn mặn khá.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Chiều cao cây: 100-105 cm, cứng cây, bông to
  • Hạt gạo dài, cơm mềm.
  • Năng suất: 6-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.