Thông tin sản phẩm

Cải xanh số 6

TGST (NGÀY): 35-40 NSG, 20-25 NSC

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh
  • Chống chịu tốt với điều kiện bất lợi, ít nhiễm bệnh thối nhũn và thối hạch.  
  • Lá to, răng cưa đều, màu xanh, ít cay.
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.