Thông tin sản phẩm

Cải củ 45 ngày

TGST (NGÀY): 45

ĐẶC TÍNH:

  • Giống ngắn ngày, sinh trưởng mạnh, trồng được nhiều vụ trong năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Phiến lá ngắn, tán lá đứng cho phép trồng mật độ dày.
  • Củ lớn trung bình, thẳng, chắc dài khoảng 16-20 cm, ít củ chìa, nặng 300 – 350 gr, màu trắng, thích hợp ăn tươi.
  • Ăn rất ngon, mềm, vị ngọt mát, nhiều sắt và các Vitamine.
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.