Thông tin sản phẩm

Tía tô

TGST (NGÀY): 35-40

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, phát triển tốt trong mùa khô, ra hoa muộn.
  • Cây cao 17-18 cm, thân lá mảnh, xanh đọt chuối, mùi rất thơm dùng làm rau gia vị.
  • Năng suất cao: 7-9 tấn/ha.