Thông tin sản phẩm

Ngò gai

TGST (NGÀY): 60-70

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
  • Kháng bệnh tốt.
  • Lá dài, màu xanh đậm, mướt, cọng trắng xanh, lá có rang cứ, rất thơm.
  • Năng suất cao: 7-9 tấn/ha.