Thông tin sản phẩm

Mồng tơi

TGST (NGÀY): 30-35

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng tốt, trồng được quanh năm.
  • Cây lớn, lá tròn, hơi dày, màu xanh đậm. Là giống rau ăn lá chứa nhiều dinh dưỡng.
  • Năng suất cao: 10-12 tấn/ha.