Thông tin sản phẩm

Lúa thuần VN121

TGST(NGÀY): 95-100

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, thích nghi rộng, chịu phèn khá.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Chiều cao cây: 90-100 cm, chống chịu đổ ngã tốt
  • Hạt gạo dài, trong; Cơm mềm, xốp, thơm nhẹ.
  • Năng suất: 6-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.