Thông tin sản phẩm

Lúa thuần VD 20

TGST(NGÀY): 95-100

ĐẶC TÍNH:

  • Chịu phèn nhẹ
  • Chiều cao cây: 90-105 cm, dạng hình đẹp, bông to, ít lép, chin nhanh
  • Hạt gạo nhỏ, không bạc bụng, cơm thơm, dẻo
  • Năng suất: 6-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.