Thông tin sản phẩm

Lúa thuần Jasmine 85

 

TGST(NGÀY): 95-105

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng phát triển khỏe.
  • Chiều cao cây: 90-105 cm, khá cứng cây
  • Hạt gạo dài, trong, cơm thơm đặc trưng
  • Năng suất: 6-8 tấn/ha, tiềm năng 9-10 tấn/ha.