Thông tin sản phẩm

Giống bắp nếp lai F1:
SSC 077

TGST (NGÀY): 63-65

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, trồng quanh năm, thích nghi rộng
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Chiều cao đóng trái thấp: 90-110 cm. Thân to khỏe, độ đồng đều cây và trái cao, cứng cây. Rễ chân kiềng phát triển mạnh nên chống đổ ngã tốt.
  • Bắp dạng hình trụ, to dài 21-24 cm, khả năng đậu hạt tốt, lá bi bao bắp kín. Hạt trắng sữa, thích hợp ăn tươi và chế biến.
  • Chất lượng ăn tươi: Mềm, dẻo, ngọt, thơm.
  • Năng suất trái tươi: 19-20 tấn/ha.