Thông tin sản phẩm

Giống bắp nếp lai F1:
MX 10

TGST (NGÀY): 62-64

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, trồng quanh năm, thích nghi rộng
  • Chống chịu khô vằn, đốm lá, rỉ sắt tốt.
  • Độ đồng đều trái và cây cao, thu hoạch tập trung; tỷ lệ trái loại 1 cao trên 95%, dạng trái hơi nù, hạt trắng sữa, ăn tươi ngon, mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
  • Năng suất trái tươi: 18-19 tấn/ha.