Thông tin sản phẩm

Giống bắp nếp lai F1:
MX6

TGST (NGÀY): 61-65

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, chịu hạn khá, thích nghi rộng.
  • Cứng cây, chống đổ ngã tốt.
  • Hạt màu trắng đục phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
  • Chất lượng ăn tươi: Mềm, dẻo, ngọt, thơm.
  • Năng suất trái tươi: 16-17 tấn/ha.