Thông tin sản phẩm

Giống bắp nếp lai F1:
MX-4

TGST (NGÀY): 63-65

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Cứng cây, chống đổ ngã tốt.
  • Trái to dài, trái loại 1 đạt trên 95%, vỏ bi kín, hạt màu trắng sữa.
  • Chất lượng ăn tươi: Mềm, dẻo, ngọt, thơm.
  • Năng suất trái tươi: 11-13 tấn/ha.