Thông tin sản phẩm

Dưa leo lai F1
CUC 300

TGST (NGÀY): 30-33

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, nhánh nhiều, toàn hoa cái.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái thon dài 15-18 cm, nặng 140-160g, trái xanh bóng, thịt dày, giòn ngọt.
  • Năng suất: 40-50 tấn/ha.