Thông tin sản phẩm

Dưa leo lai F1
CUC 333

TGST (NGÀY): 32-34

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, trái rộ, hoa cái nhiều, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái thon dài 18-20 cm, nặng 160-180g, trái xanh, thịt dày, giòn ngọt.
  • Năng suất: 40-50 tấn/ha.