Thông tin sản phẩm

Dưa leo lai F1:
Mekong 01

TGST (NGÀY): 30-35

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, trồng quanh năm
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái thon dài 16 - 18 cm; Trái màu xanh đậm, thịt dày, ăn giòn ngọt và thơm
  • Năng suất: 40-50 tấn/ha.