Thông tin sản phẩm

Bí đỏ lai F1: PUM 664

TGST (NGÀY): 65-70

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, bộ lá cao, lá dày, lông tơ nhiều, tỷ lệ đậu trái cao, trồng quanh năm.
  • Chống chịu các lọai sâu bệnh trên họ bầu bí rất tốt
  • Trái dạng cổ dài, da láng, thịt chắc dẻo ngọt, ruột nhỏ. Trọng lượng trái 1,3 - 1,5 kg, trái dài 22 - 26 cm, 4-5 trái/dây.
  • Năng suất: 35-40 tấn/ha.