Thông tin sản phẩm

Bí ăn nụ lai F1:
BUB 01

TGST (NGÀY): 30-35, thu kéo dài 30-35 ngày.

ĐẶC TÍNH:

  • Cây sinh trưởng phát triển mạnh, bông cái rất nhiều.
  • Chống chịu tốt các lọai sâu bệnh trên họ bầu bí.
  • Cây ra nụ trên mỗi nách lá, dạng trái nụ tròn cao, hợp thị hiếu. Trọng lượng nụ 20-30 gr. Ăn tươi có vị ngọt ngát, bùi
  • Năng suất nụ: 8-9 tấn/ha.