Thông tin sản phẩm

Bí ăn non lai F1
PU 01

TGST (NGÀY): 38-40

ĐẶC TÍNH:

  • Cây sinh trưởng phát triển mạnh, trồng quanh năm.
  • Chống chịu tốt các lọai sâu bệnh trên họ bầu bí.
  • Rất nhiều trái, từ 12-20 trái/cây. Tỷ lệ trái loại 1 trên 98%. Trọng lượng trái 250-300 gr. Trái tròn dẹt, có đốm xanh, thịt trái vàng tươi.
  • Năng suất: 35-40 tấn/ha.