Thông tin sản phẩm

Bầu sao lai F1:
New Star 99

TGST (NGÀY): 44-46, thu hoạch kéo dài 50-60 ngày

ĐẶC TÍNH:

 • Sinh trưởng mạnh, nhánh nhiều, leo giàn khỏe.
 • Chống chịu sâu bệnh tốt.
 • Trái dài 25-28 cm, vỏ trái màu xanh có nhiều bông trắng (sao). Trái cứng, nặng, thịt trái không bị thâm đen khi luộc.
 • Năng suất: 35-40 tấn/ha
 • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 9809:2013
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80