Thông tin sản phẩm

Bầu xị lai F1
Bowling 09

TGST (NGÀY): 42-45. thu hoạch kéo dài 50-60 ngày

ĐẶC TÍNH:

 • Sinh trưởng mạnh, nhánh nhiều, leo giàn khỏe.
 • Chống chịu Virus, nứt thân xì mủ và than thư tốt
 • Trái dài 22-25 cm, vỏ trái bóng đẹp và màu xanh nhạt, hình chùy. Trọng lượng trái: 700-800 gr. Chất lượng thịt quả ngon và không bị đen khi nấu.
 • Năng suất: 35-40 tấn/ha.
 • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 9809:2013
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80