Thông tin sản phẩm

Bầu trắng lai F1: G20

TGST (NGÀY): 50-52, thu hoạch kéo dài 50-55 ngày

ĐẶC TÍNH:

 • Sinh trưởng khỏe, nhánh nhiều, leo giàn khỏe.
 • Chống chịu sâu bệnh tốt.
 • Sai trái, trái dài 20-24 cm, vỏ trái màu xanh nhạt, rất bóng, da láng. Thịt trái ngon ngọt, không bị thâm đen khi luộc.
 • Năng suất: 35-40 tấn/ha
 • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCCS MN HCM 02/13
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80