Thông tin sản phẩm

Ớt Chỉ Thiên Lai F1:
Tên Lửa 108

TGST (NGÀY): 100-110

ĐẶC TÍNH:

  • Cây khỏe, dễ trồng, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi tốt
  • Cây cho nhiều hoa, dễ đậu trái, trái nhiều. Trái dài 5-7 cm, thẳng, khi chín màu sắc đỏ tươi, bóng đẹp, chắc cứng, thịt dày, rất cay. Tỷ lệ thu hồi sau khi phơi sấy cao.
  • Năng suất trái tươi: 25-30 tấn/ha.