Thông tin sản phẩm

Cà chua T42

TGST (NGÀY): 70-72.

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng bán vô hạn, thích hợp khí hậu mát ở vùng cao, trồng được mùa nắng lẫn mùa mưa.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Mỗi cây cho 30-40 trái, trái tròn, nặng 100-110 gr, cứng, không nứt khi mưa, màu đỏ đẹp khi chín. Trái loại 1 trên 90%
  • Năng suất: 60-65 tấn/ha.