Thông tin sản phẩm

Ớt chỉ địa lai F1 Số 20

 

TGST (NGÀY): 90-100

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, tán rộng, trồng được nhiều vụ
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Cây cho nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái to, dài, thẳng, màu xanh khi non, đỏ khi chín. Thịt dày, cay vừa thích hợp ăn tươi và chế biến.
  • Năng suất trái tươi: 30-40 tấn/ha.