Thông tin sản phẩm

Ớt chỉ thiên lai F1:
Rocket 168

TGST (NGÀY): 100-110

ĐẶC TÍNH:

  • Cây khỏe, dễ trồng, trồng quanh năm
  • Chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi tốt
  • Cây cho nhiều hoa, dễ đậu trái, trái nhiều. Cuống trái to dài, trái dài 7-9 cm, thẳng, khi chín màu sắc đỏ tươi, đẹp. Thịt dày, rất cay. Tỷ lệ thu hồi sau khi phơi sấy cao.
  • Năng suất trái tươi: 30-40 tấn/ha.