Thông tin sản phẩm

Khổ qua rừng lai F1:
Amazone 01

TGST (NGÀY): 40-45, thu hoạch kéo dài 50-60 ngày

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, nhánh nhiều, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái thon dài từ 23-26 cm, vỏ màu xanh đậm, gai nhỏ, nhuyễn, bóng đẹp, thịt dày.
  • Năng suất: 35-40 tấn/ha.