Thông tin sản phẩm

Khổ qua lai F1:
Sumo 742

TGST (NGÀY): 35-40, thu hoạch kéo dài 50-55 ngày

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh khá tốt.
  • Trái thon dài 22 – 24 cm, trọng lượng trái: 180 - 200 gr, màu xanh mỡ, gai liền, da bóng đẹp, thịt dày.
  • Năng suất: 30-40 tấn/ha.
  • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 9809:2013
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80