Thông tin sản phẩm

Khổ qua lai F1:
Tú Cầu

TGST (NGÀY): 40-50, thu hoạch kéo dài 50-60 ngày

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, nhánh nhiều, leo giàn khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Trái dạng hình gần tròn, vỏ màu xanh đậm, nhiều gai nhọn. Trong lượng 30-40 trái/kg.
  • Năng suất: 20-30 tấn/ha.
  • Chất lượng hạt giống phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 9809:2013
  • Độ sạch (% khối lượng) >= 99,0
  • Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8,0
  • Nảy mầm (% số hạt) >= 80