Thông tin sản phẩm

Đậu đũa Trái trắng hạt đen

TGST (NGÀY): 40-42

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, nhánh nhiều, sai trái.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Cây nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái dài 50-60 cm, màu xanh nhạt, hạt đen. Thịt dày, ngon ngọt.
  • Năng suất cao: 30-35 tấn/ha.