Thông tin sản phẩm

Đậu đũa Đài Loan

TGST (NGÀY): 45-50

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, trồng quanh năm, thích nghi rộng.
  • Chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi tốt.
  • Cây nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái dài 50-60 cm, màu xanh nhạt, hạt trắng.
  • Năng suất cao: 30-35 tấn/ha.