Thông tin sản phẩm

Đậu đũa Đào trung

TGST (NGÀY): 40-42

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, trồng quanh năm, thích nghi rộng.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Cây nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái dài 60-65 cm, màu xanh trung bình. Thịt dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.