Thông tin sản phẩm

Đậu Đũa thước C1

TGST (NGÀY): 40-42

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, trồng quanh năm, thu tập trung.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Cây nhiều hoa, dễ đậu trái. Trái dài 70-80 cm, màu xanh đậm, hạt đen, không đuôi chuột. Thịt dày, ngon ngọt.
  • Năng suất cao: 30-35 tấn/ha.