Thông tin sản phẩm

Đậu bắp VN-1

TGST (NGÀY): 32-35, thu hoạch kéo dài 50-55 ngày

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, trồng quanh năm, thích nghi rộng.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Cây dễ ra hoa, đậu trái. Trái thon dài, thẳng, xanh nhạt, ít xơ, ăn giòn ngon, để lâu được.
  • Năng suất cao: 20-30 tấn/ha.