Thông tin sản phẩm

Đậu bắp 5 cạnh
Star 05

TGST (NGÀY): 32-35, thu hoạch kéo dài 50-55 ngày

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, dễ trồng, trồng quanh năm.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Thấp cây, lóng ngắn, trái thon dài 10-12 cm, năm cạnh, thẳng, xanh nhạt, ít xơ, ăn giòn ngon, ít nhớt, để lâu được.
  • Năng suất cao: 25-30 tấn/ha.