Thông tin sản phẩm

Thuốc trừ cỏ trên bắp Maizine 80WP

ĐẶC TÍNH:

  • Dạng bột hòa tan, hoạt chất Atrazine.
  • Là thuốc trừ cỏ chọn lọc không ảnh hưởng đến ngô (bắp), mía, dứa (khóm).
  • La thuốc tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm (Khi cỏ cao 2-3 cm) có tác dụng nội hấp diệt cỏ hàng niên.
  • Là thuốc chuyên dùng cho cây Ngô (bắp)