Thông tin sản phẩm

Thuốc trừ bệnh cây Foraxyl 35WP

ĐẶC TÍNH:

  • Dạng bột hòa tan, chứa 35% Metalaxyl. Chuyên bệnh sương mai và than thư.
  • Thuốc có tính lưu dẫn hấp thu qua lá, thân, rễ, lưu thông khắp cây giúp phòng trừ bệnh rất triệt để, không sợ mưa rửa trôi.
  • Lượng dùng: 0,5-0,7 kg/400 lít nước/ha